Beställning

Villkor och beställningsförfarande som beskrivs nedan gäller våra standardträd samt släktforskningspaket till fasta priser (se produkter). Är du intresserad av skräddar­sydda släktträd eller släktforskning till timkostnad är du välkommen att kontakta oss.

VIKTIGT! Läs följande villkor innan du fortsätter.

  • Beställningen är giltig först efter att betalning erlagts. Vi meddelar dig via e‑post när vi tagit emot betalningen och påbörjar arbetet med din beställning. Därefter kan beställningen inte ångras.
  • Betalningen görs till bankkonto eller online med kort. Belopp upp till 1500 kr betalar du i samband med beställningen. Överstigande belopp betalas innan leverans. Visar det sig att beställningen inte går att utföra så får du tillbaka hela den summa du betalat.

Släktforskning

  • Vid beställning av släktforskning till fast pris ska startpersonen (probanden) vara född efter år 1900. Gränsfall kan undantas men måste först godkännas av oss. Är personen avliden behövs dennes fullständiga namn, födelsedatum och födelsehemort. Har du inte alla uppgifter, kontakta oss för hjälp.
  • Forskning görs endast inom Sverige och uppgifterna hämtas ur den svenska kyrko- och folk­bokföringen. Mittsläktträd.nu använder primärkällor så långt det är möjligt men tar inte ansvar för riktigheten i dessa.
  • Felaktiga eller ofullständiga födelseuppgifter i källan kan ge luckor i resultatet. Vi efter­strävar men garanterar inte att varje generation blir komplett. Att föräldrar ej återfinns kan även bero på att de uppges vara okända, att dokument saknas eller förstörts, sekretess eller att personen är född utomlands. Skulle bortfallet medföra väsentligt mindre forsk­nings­tid så kompenseras det med reducerat pris. Vi gör dock alltid en bedömning av möjligheterna att komma vidare och ger dig förslag på extra forskning som vi kan utföra i sådana fall.
  • Beställningar som involverar släktforskning levereras normalt 2 — 4 veckor efter mottagen betalning, med reservation för tillfälliga ordertoppar samt inväntande av uppgifter från dig, myndigheter eller arkiv. Beställ i god tid!

Släktträd

  • Vid beställning av personliga släktträd mailar vi korrektur till dig för godkännande innan tryck. Leverans sker därefter med Posten till den adress du angivit. Standardträd utan släkt­forskning levereras normalt 1 — 2 veckor efter betalning.

Gå vidare till orderformuläret »