Beställning

Villkor och beställningsförfarande som beskrivs nedan gäller standardträd samt släktforskningspaket till fasta priser (se produkter). Är du intresserad av anpassade släktträd eller släktforskning till timkostnad är du välkommen att kontakta mig.

VIKTIGT! Läs följande villkor innan du fortsätter.

  • Lägsta orderbelopp är 198 kr inklusive frakt. Vid lägre ordervärde påförs ett tillägg (små­order­avgift) upp till minimibeloppet. Eventuella rabatter kan inte nyttjas under denna summa.
  • Beställningen är giltig först efter att betalning erlagts. Betalningen kan göras med Swish, kort eller direkt till bankkonto. Belopp upp till 1500 kr betalar du i samband med beställ­ning. Överstigande belopp betalas innan leverans.

Släktforskning

  • Vid beställning av släktforskning till fast pris ska startpersonen (probanden) vara född efter år 1900. Gränsfall kan undantas men måste först godkännas av mig. Är personen avliden behövs dennes fullständiga namn, födelsedatum och födelsehemort. Har du inte alla uppgifter, kontakta mig för hjälp.
  • Efter inkommen betalning meddelar jag dig via e-post när jag beräknar påbörja arbetet med din beställning. Visar det sig att beställningen inte går att utföra får du tillbaka hela den summa du betalat (med undantag för eventuell betalavgift). Så snart arbetet inletts kan beställningen inte ångras.
  • Forskning görs endast inom Sverige och uppgifterna hämtas ur den svenska kyrko- och folk­bokföringen. Mittsläktträd.nu använder primärkällor så långt det är möjligt men tar inte ansvar för riktigheten i dessa.
  • Felaktiga eller ofullständiga födelseuppgifter i källan kan ge luckor i resultatet. Jag efter­strävar men garanterar inte att varje generation blir komplett. Att föräldrar ej återfinns kan även bero på att de uppges vara okända, att dokument saknas eller förstörts, sekretess eller att personen är född utomlands. Skulle bortfallet medföra väsentligt mindre forsk­nings­tid så kompenseras det med reducerat pris. Jag gör dock alltid en bedömning av möjligheterna att komma vidare och ger dig förslag på extra forskning som jag kan utföra eller förmedla i sådana fall.
  • Leveranstiden för släktforskningsuppdrag varierar beroende på omfattning. Forskning mot­svarande en antavla på fyra generationer eller mer levereras normalt inom 8 — 10 veckor. Eventuell väntetid på uppgifter från myndigheter eller arkiv kan inte alltid förutses. Beställ i god tid!

Släktträd

  • Alla släktträd trycks på beställning. Tomma släktträd (fyll-i-själv) i standardutförande skickas inom en vecka. För övriga släktträd utan släktforskning eller särskild anpassning är normal leveranstid 2 veckor efter betalning. Vid beställning av personliga släktträd mailar jag först korrektur till dig för godkännande innan tryck. Observera att om trycket avbeställs efter att korrektur tagits fram återbetalas endast tryck- och frakt­kostnader.

Gå vidare till orderformuläret