Beställning

Villkor och beställningsförfarande som beskrivs nedan gäller standardträd samt släktforskningspaket till fasta priser (se produkter). Är du intresserad av anpassade släktträd eller släktforskning till timkostnad är du välkommen att kontakta mig.

VIKTIGT! Läs följande villkor innan du fortsätter.

  • Beställningen är giltig först efter att betalning erlagts. Belopp upp till 1500 kr betalar du i samband med beställning. Överstigande belopp betalas innan leverans. Visar det sig att beställningen inte går att utföra så får du tillbaka hela den summa du betalat (med undan­tag för eventuell betalavgift).
  • Betalningen kan göras med kort, Swish, bankgiro eller direkt till bankkonto. Efter inkom­men betalning meddelar jag dig via e-post när jag beräknar påbörja arbetet med din beställning. Så snart arbetet inletts kan beställningen inte ångras.
  • Lägsta orderbelopp är 198 kr inklusive frakt. Eventuella rabatter kan inte nyttjas under denna summa. Vid lägre ordervärde påförs ett tillägg (småorderavgift) upp till minimi­beloppet.

Släktforskning

  • Vid beställning av släktforskning till fast pris ska startpersonen (probanden) vara född efter år 1900. Gränsfall kan undantas men måste först godkännas av mig. Är personen avliden behövs dennes fullständiga namn, födelsedatum och födelsehemort. Har du inte alla uppgifter, kontakta mig för hjälp.
  • Forskning görs endast inom Sverige och uppgifterna hämtas ur den svenska kyrko- och folk­bokföringen. Mittsläktträd.nu använder primärkällor så långt det är möjligt men tar inte ansvar för riktigheten i dessa.
  • Felaktiga eller ofullständiga födelseuppgifter i källan kan ge luckor i resultatet. Jag efter­strävar men garanterar inte att varje generation blir komplett. Att föräldrar ej återfinns kan även bero på att de uppges vara okända, att dokument saknas eller förstörts, sekretess eller att personen är född utomlands. Skulle bortfallet medföra väsentligt mindre forsk­nings­tid så kompenseras det med reducerat pris. Jag gör dock alltid en bedömning av möjligheterna att komma vidare och ger dig förslag på extra forskning som jag kan utföra eller förmedla i sådana fall.
  • Beställningar som involverar släktforskning levereras normalt 7 — 8 veckor efter mottagen betalning, med reservation för tillfälliga ordertoppar samt inväntande av uppgifter från dig, myndigheter eller arkiv. Beställ i god tid!

Släktträd

  • Alla släktträd trycks på beställning (print-on-demand). Tomma standardträd utan foto eller annan anpassning skickas inom en vecka. Övriga standardträd som inte innefattar släkt­forskning levereras normalt 1 — 2 veckor efter betalning. Vid beställning av personliga släktträd mailar jag först korrektur till dig för godkännande innan tryck.

Gå vidare till orderformuläret